Wij zoeken een nieuwe collega en twee RvC-leden

Woonwijze is op zoek naar een nieuwe collega en twee leden voor de Raad van Commissarissen (RvC). Er is plek voor een innovatieve adviseur I&A en kwaliteit. Onze RvC zoekt door het verlopen van de maximale zittingstermijn twee nieuwe leden. Een van hen zal de voorzittersrol op zich nemen.

Interesse in de rol van adviseur I&A en kwaliteit? Dan vindt u hier de vacature.

Interesse in een van de RvC-functies? Dan vindt u hier de vacature. Een uitgebreider profiel met meer informatie is hier te lezen.