Verkenning naar mogelijke fusie met Charlotte Elisabeth van Beuningen

Wij zijn op dit moment aan het onderzoeken naar wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een fusie met de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting. 

“Betaalbaarheid, beschikbaarheid en de goede service voor de huurders garanderen. Dat is voor ons van het grootste belang”, legt Gustav Breuer, waarnemend directeur-bestuurder van de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting uit. “Wij hebben slechts 184 woningen. Om zelfstandig door te gaan moet steeds meer worden geïnvesteerd in uitgaven die door regelgeving worden veroorzaakt. Dit gaat ten koste van onze huurders en dat vinden we niet langer verantwoord. Woonwijze heeft dit al op orde en is een gezonde woningcorporatie met stevige wortels in Vught die onlangs nog een uitstekende beoordeling kreeg voor haar maatschappelijke visitatie. Dat maakt het voor ons logisch om als eerste een fusie met Woonwijze te onderzoeken.”
Woonwijze heeft circa 3.000 woningen. Voor ons kan het samengaan zorgen voor een mooie toevoeging aan het woningbezit. Ook versterkt het de efficiency en zorgt het voor een nog diepere verankering in Vught waarop wij nadrukkelijk onze focus leggen. We  hebben daarom met de Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting een intentieovereenkomst getekend om te kijken of het mogelijk is om tot een fusie te komen. Hiervoor wordt op dit moment een zogenaamd due diligence onderzoek gedaan die de mogelijke risico’s in beeld brengt. Ook worden er zienswijzen gevraagd aan onder andere de huurdersvertegenwoordigers en betrokken gemeenten.