Thuiszorg Vughterstede krijgt een plek in ons kantoor

Thuiszorg Vughterstede, inclusief huishoudelijke thuiszorg, krijgt een plek in ons kantoor. Door letterlijk zo dicht bij elkaar te zitten, kunnen signalen door de thuiszorgteams en onze medewerkers eerder met elkaar gedeeld worden waardoor de samenwerking wordt verbeterd.

Woonwijze en Vughterstede hebben op diverse vlakken gezamenlijke doelstellingen, denk bijvoorbeeld aan de (toekomstige) seniorenhuisvestiging in Vught. Op verschillende vlakken wordt al samengewerkt. De twee organisaties willen deze samenwerking intensiveren door de Thuiszorgteams van Vughterstede per 1 februari te huisvesten in ons pand.

Maatschappelijke opgave
De thuiszorgteams zijn nu nog verdeeld over enkele locaties en kunnen dankzij het nieuwe onderkomen op één plek de wijkzorg en huishoudelijke thuiszorg organiseren. Zij krijgen een plek in de ruimte van Flexwijze aan de St. Elisabethstraat 3 in Vught. De huur van de zelfstandig ondernemers die hier nu nog werken is opgezegd. Wij vinden een intensievere samenwerking met Vughterstede beter bij onze maatschappelijke opgave passen.
“Een voordeel van deze samenwerking is dat we signalen eerder met elkaar kunnen delen’, aldus Peggy van der Koelen, directeur-bestuurder van Vughterstede. ‘Veel ouderen wonen langer zelfstandig thuis. Onze medewerkers zien veel en mogelijk ook wat nodig is ten aanzien van huisvesting. Hoe mooi is het, als we deze lijnen wat korter kunnen maken.”

Raakvlak
Ook Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder van Woonwijze, is blij met de samenwerking. ‘Woonwijze heeft een maatschappelijke rol in Vught en huisvest veel senioren. Daar ligt ons raakvlak met Vughterstede. Gezamenlijk kunnen we eraan bijdragen dat de oudere Vughtse inwoners goed en veilig kunnen wonen’