Reeks van vijf ‘buurtschouwen’ gewaardeerd door buurtbewoners

Met een ‘buurtschouw’ in de omgeving van de Molenvenseweg is een reeks van vijf buurtwandelingen in Vught succesvol afgesloten. Wij waren opnieuw nauw betrokken bij de laatste buurtwandeling van 2018. Bewoners brengen tijdens zo’n wandeling aandachts- en verbeterpunten in hun wijk in kaart. Woonwijze, gemeente en Welzijn Vught hopen dat ook andere buurten in Vught het voortouw nemen en in 2019 een wandeling organiseren door hun eigen woonwijk. De eerste wandeling voor Lidwinastraat staat al gepland.

Afgelopen jaar werden er op initiatief van verschillende partijen buurtwandelingen gehouden in de Vughtse Hoeve, Vijverhof, Maasland en Lunetten. Bij deze wandelingen waren de gemeente en Woonwijze en regelmatig ook politie en Welzijn Vught betrokken. Tijdens de laatste wandeling op maandag 5 november in de omgeving van de Molenvenseweg liepen zo’n twintig buurtbewoners mee door hun wijk. Ter plekke konden ze problemen aankaarten en suggesties aandragen voor verbetering van hun woonomgeving. Waar mogelijk kregen ze direct een antwoord of een toezegging voor een vervolgactie.

Leuke gesprekken
Buurtwandelingen zijn daarom heel zinvol, zegt  Gerdie Jans Rat van Woonwijze: “Een goede woonomgeving draagt bij aan het fijn wonen in de buurt. Deze wandelingen helpen om de wijk verzorgd en netjes te houden. Ook ontstaan er tijdens de wandelingen leuke onderlinge gesprekken en stellen bewoners vaak vragen over het wonen. We kunnen dan direct helpen en snel schakelen omdat de lijnen kort zijn.”

Luisterend oor
Ook Adrie van  Putten, wijkondersteuner van de omgeving Molenvenseweg, kijkt tevreden terug op de buurtwandeling in ‘zijn’ wijk. “Buurtbewoners hebben hun woordje kunnen doen. Vooral de parkeerdruk en automobilisten die met hoge snelheid door de wijk racen om zo de file op de N65 te ontwijken, waren belangrijke aandachtspunten tijdens de wandeling. Verder heeft een medewerker van Woonwijze op verzoek foto’s gemaakt van zaken die opgelost moeten worden. Dan krijg je écht het gevoel dat er naar je wordt geluisterd.”

Meer buurtwandelingen in 2019
Wilt u ook een buurtwandeling in uw buurt? Neem dan contact op met Gerdie Jans Rat van Woonwijze, telefoonnummer (073) 656 23 82 of Frank Mulkens van Welzijn Vught, telefoonnummer 06 21 10 16 98.