Proef om voor doorstroming van woningen te verbeteren

Wij willen graag meer beschikbare woningen voor woningzoekenden creëren en bestaande huurders passend laten wonen. Om dit te bereiken, zijn we met goedkeuring van onze Huurders Belangenvereniging, een proef begonnen die loopt tot en met maart 2019.

Wat houdt het in:
Stap 1: We geven woningzoekenden die al een woning van Woonwijze huren voorrang bij een andere woning. Voorwaarde hierbij is dat de huidige huurwoning vrijkomt. Hierdoor komen er meer woningen beschikbaar voor woningzoekenden.
Stap 2: De huurwoning die daarna vrijkomt, wijzen we toe op de reguliere wijze (op basis van inschrijftijd). Huurders krijgen bij deze woning dus geen voorrang.