Klachten

Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar het kan toch gebeuren dat iemand niet geheel tevreden is over de gang van zaken.

Wanneer klanten een klacht indienen, doen wij er alles aan om tot een oplossing te komen. Als dit niet lukt, is er de mogelijkheid voor de klant om het geschil voor te leggen aan de onafhankelijke Klachtencommissie. De Klachtencommissie bestaat uit drie leden die niet in dienst zijn van Woonwijze. De commissie werkt volgens een vastgesteld reglement.

Meer informatie over de Klachtencommissie en hoe je een klacht bij de commissie kunt indienen, kun je bij ons opvragen via (073) 656 23 82. Of je kunt hier de brochure Klachtenadviescommissie downloaden.

Voordat je een klacht indient, leg je de klacht voor aan de betreffende medewerker of diens leidinggevende. Pas wanneer daar geen afdoende oplossing uit voort komt, staat de weg naar de Klachtenadviescommissie open.