Kopen naar Wens

Ik wil kopen

Wat is Kopen naar Wens?

Woonwijze verkoopt ook in de formule “Kopen naar Wens”. Kopen naar Wens is een manier van kopen die het voor veel mensen mogelijk maakt om een woning te kopen. U betaalt minimaal 50% van de marktwaarde van de woning. Hoeveel dat is, is afhankelijk van de waarde van de woning. Het instappercentage is hoger, als uw gezinsinkomen hoger is dan € 45.000,-. Is uw inkomen hoger dan € 50.000,-? Helaas komt u dan niet voor Kopen naar Wens in aanmerking en moet u de woning volledig aankopen.

Het deel dat u niet betaalt, hoeft u ons pas te betalen als u de woning verkoopt. Dit deel beweegt mee met de gemiddelde koopprijzen in de regio, zoals geregistreerd door het Kadaster. Zijn de gemiddelde woningprijzen gestegen op het moment dat u wilt verkopen, dan betaalt u meer terug. Zijn de woningprijzen echter gedaald, dan betaalt u ons minimaal 102% terug. De door uzelf uitgevoerde verbouwingen die leiden tot een waardestijging van uw woning, worden niet meegenomen in de berekeningen van het Kadaster. Dat voordeel is dus echt voor uzelf!

Naast het gedeeltelijke aankoopbedrag betaalt u ook kosten koper. U moet rekening houden met de eenmalig bijkomende kosten koper. Hieronder vallen onder andere de overdrachtsbelasting (2% over het totaalbedrag van de woning), kosten van de notariële akte, kosten van de hypotheekakte, overschrijvingskosten van het Kadaster en het verhoogd tarief voor de kadastrale uitmeting van het perceel (dit is noodzakelijk bij het verkopen van huurwoningen).

Wat u vervolgens per maand betaalt, is afhankelijk van de koopprijs en de hypotheekvorm. Daarnaast krijgt u te maken met het onderhoud van uw woning. U moet dit als koper immers zelf doen. Ook kunt u zelf beslissen over het verbouwen of wijzigen van uw woning. U hebt dus geen toestemming van Woonwijze meer nodig om dit te doen.

Misschien wilt of kunt u later meer betalen dan het minimale bedrag. Bijvoorbeeld doordat uw inkomen stijgt of dat u een financiële meevaller hebt. U kunt dan jaarlijks een deel ‘bijkopen’ met een minimum van € 1.000,- per jaar. Zelfs tot het volledige bedrag, zodat u uiteindelijk niets meer aan Woonwijze verschuldigd bent.
Wij bieden een aantal woningen te koop aan volgens de unieke Kopen naar Wens formule. De betrokken bewoners hebben hierover allemaal persoonlijk bericht gehad. Zij kunnen de woning gewoon blijven huren als ze geen belangstelling hebben voor kopen.

Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van Kopen naar Wens:

Meer informatie over “Kopen naar Wens” vindt u in de folder “Kopen naar Wens”.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met de projectmakelaar Kopen naar Wens.

 
 

verhuizen