Vughtse Hoeven

In de Vughtse Hoeven gaan we in 2018 onderhoud plegen aan 127 woningen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit: buitenschilderwerk, houtrot herstel, dubbelglas aanbrengen waar nog enkel glas zit, dakramen vervangen. Binnen groepenkasten vervangen, Mechanische ventilatie box vervangen, toiletten vervangen en een enkele badkamer of keuken.