Klaproosstraat

De 22 woningen aan de Klaproosstraat in Vught waren toe aan onderhoud. Normaal kijjken wij wat nodig is en die werkzaamheden voeren we dan uit. In de Klaproosstraat draaiden we het eens om. Als proef. We zochten de bewoners op, klapten een tafel uit, zetten hapjes en drankjes neer en stelden de vraag: wat vindt u dat er moet gebeuren aan onderhoud?

Na afloop gaven de bewoners aan dat ze het heel leuk vonden om zo met elkaar in gesprek te gaan. Onze ervaring was ook positief. Want door goed te luisteren naar de onderhoudswensen van huurders kunnen wij beter inspelen op wat mensen echt nodig vinden. Na het ophalen van de behoeften en wensen hebben we deze goed bekeken, overlegd en zijn we tot een plan van aanpak gekomen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit; binnen groepenkasten vervangen, mechanische ventilatie box vervangen, badkamer, toilet en keuken. Buiten zijn de goten vervangen en we zijn aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het verbeteren van de leefomgeving. We willen bekijken of we bij andere onderhoudsprojecten misschien ook op deze manier kunnen werken.