Hekwerk en beveiliging voor extra beveiliging van Grote Zeeheldenbuurt

In de Grote Zeeheldenbuurt is afgelopen weekend (20 januari) door onbekenden schade aangebracht aan leegstaande woningen. Wij betreuren dit zeer en hebben extra maatregelen genomen.   

Om te voorkomen dat er opnieuw vernielingen worden aangebracht aan de woningen hebben wij de opdracht gegeven om rondom het hele terrein van Esschestraat, Maarten Trompstraat en Michiel de Ruyterweg hekwerken te plaatsen. Hierdoor is dit gebied niet meer toegankelijk voor onbevoegden. Ook komen er waarschuwingsborden.
Daarnaast hebben we een beveiligingsbedrijf ingehuurd om ’s avonds vanaf 21.00 uur tot ’s morgens 7.00 uur rondes te lopen. Zij komen bij ongeregeldheden direct in actie. We betreuren het zeer dat de extra maatregelen nodig zijn. De direct omwonenden hebben we hierover geïnformeerd.

Sloop
In de Grote Zeeheldenbuurt staan 78 woningen leeg. Zij worden gesloopt voor de herstructurering van de wijk. Te beginnen met de woningen in de Maarten Trompstraat waar op dit moment het asbest wordt weggehaald. Voor het overige terrein is een sloopvergunning aangevraagd en gepubliceerd. Zodra deze procedure is doorlopen, worden de overige woningen ontmanteld.
In de Grote Zeeheldenbuurt bouwen we nog 152 aardgasloze sociale huurwoningen en appartementen. Dit is exclusief de al gebouwde elf IQ-woningen aan de Esschestraat. De sloop is vertraagd door de bestemmingsplanprocedure die afhankelijk was van de plannen voor het nabijgelegen spoor. Hiervoor moesten nog aanvullende onderzoeken worden gedaan naar onder andere trillingen en geluid. Dit heeft naar verwachting geen gevolgen voor de opleveringstermijn, we proberen in de bouw de verloren tijd in te halen.