Fusie Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting en Woonwijze rond

De fusie tussen Woonwijze en de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting is rond. Op 30 september zijn de handtekeningen gezet onder de stukken waarmee de fusie op 1 oktober 2019 een feit was. “We kunnen ons nu nog beter richten op Vught en krijgen er ook nog eens een heel mooi stukje geschiedenis bij.”

Een woningcorporatie met een nog diepere verankering in Vught. Dat is het resultaat van de fusie tussen Woonwijze en de Charlotte Elisabeth van Beuningen stichting (CEvB). Charlotte Beukeboom, onze directeur-bestuurder en Ton Streppel, tijdelijk directeur-bestuurder van CEvB tekenden hiervoor op 30 september met plezier de benodigde papieren. “Het proces om tot een fusie te komen, heeft altijd veel voeten in aarde. We zijn daarom blij dat het zo soepel is verlopen. Dit is zeker ook te danken aan de huurdersvertegenwoordigers van beide corporaties. Zij zien de meerwaarde in van de fusie en hebben zich ingezet voor de belangen van de huurders.”

Grote zusje
CEvB beschikt over 184 woningen en is daarmee een van de kleinste corporaties van het land. “Wat zo bijzonder is, is dat ze heel dicht bij hun huurders staan. Persoonlijke contacten en de menselijke maat staan altijd voorop. Dat past perfect bij de weg die wij met Woonwijze zijn ingeslagen en daar kunnen wij ook van leren”, zegt Charlotte Beukeboom.
CEvB is financieel gezond. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de overheid is besloten om te fuseren met Woonwijze, haar ‘grotere zusje’ in Vught. “Dit zorgt voor een bredere basis om te blijven voldoen aan de wet en regelgeving. De mensen die zich altijd met hart en ziel hebben ingezet voor CEvB vertrouwen er op dat de stichting bij Woonwijze in goede handen komt”, zegt Ton Streppel.

Vughts erfgoed
De huurders van CEvB waren uitgenodigd voor een persoonlijke kennismaking bij ons op kantoor op 30 september. Charlotte Beukeboom: “We stellen ons dan graag voor en geven de gelegenheid om vragen te stellen. Met de huurdersvertegenwoordigers van CEvB hebben we afgesproken dat er een zogenaamde ‘nulmeting’ wordt gehouden om de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken.”
CEvB werd op 10 september 1937 opgericht als een particulier initiatief door naamgeefster Charlotte Elisabeth van Beuningen. De betrokkenheid en de bedoeling waarmee ze dat deed, is nu nog steeds terug te zien bij de bestuurders, medewerkers en huurders. Zo werden de monumentale woningen van de Piekenhoek behouden, maar zijn ook vorig jaar nog twintig moderne sociale huurwoningen opgeleverd op de locatie Elzenburg.
Het behoud van het Vughtse erfgoed dat de stichting vertegenwoordigt gaat het bestuur, de huurders en de gemeente Vught aan het hart. Charlotte Beukeboom: “Wij willen dit dan ook graag een plek gaan geven. Aan het einde van het jaar komen we hier op terug bij onze bewoners. Dat is ook het moment waarop we nogmaals onze waardering willen uitspreken aan de mensen die zich jarenlang hebben ingezet voor deze bijzondere woningstichting die zo’n unieke plek inneemt in de Vughtse samenleving.”