Visitatierapport: ‘Met een sociaal hart midden in de Vughtse samenleving’

Dankbaar, blij en trots. Dat zijn wij met de uitkomst van de maatschappelijke visitatie waarvoor eens in de vier jaar aan onze belanghebbenden wordt gevraagd ons te beoordelen. Zij gaven voor de prestaties een prachtige 8.

‘Met een sociaal hart midden in de Vughtse samenleving.’ Dat is de eerste zin van het visitatierapport dat Woonwijze recent ontving. Om de resultaten te delen, nodigden we maandag (12 februari)  onze belanghebbenden uit in IJM. Eens in de vier jaar zijn woningcorporaties verplicht om een maatschappelijke visitatie te laten uitvoeren. “Wij zien dat echt als een cadeautje”, zei onze directeur-bestuurder Charlotte Beukeboom op de avond. “We worden veel gecontroleerd, maar zelden op hoe we maatschappelijk invulling geven aan onze taak. Terwijl onze belanghouders juist degenen zijn betekenis geven aan ons werk en ons meerwaarde in Vught”.

Graag in beweging
Woonwijze is graag in beweging. “Alleen een dak boven je hoofd is niet altijd genoeg; het leven mag ook leuk zijn. Dat kan in een fijne wijk, als je een plek hebt waar je anderen kunt ontmoeten, als je mee kunt doen.” Tijdens het Sociaal Café dat Woonwijze en de gemeente het afgelopen jaar hielden werd benadrukt dat plezier en geluk een belangrijke pijler zijn voor zelfredzaamheid. “Dat inspireerde ons voor deze avond. We willen niet alleen vooruit gaan, soms moet je ook kunnen dansen.”
Er werd daarom gekozen voor een swingende avond waarbij Woonwijze niet alleen de resultaten van de visitatie deelde, maar waarop ook de band RUM (Roept u Maar) nummers speelde die de gasten herinnerden aan hun thuis. Dat wisselde van carnavalskraker ‘Bij ons staat op de keukendeur’ tot het gevoelige ‘Ik geef je een roosje mijn roosje’.

Gat in de lucht
Het bureau Ecorys deed voor Woonwijze de visitatie. Zij spraken daarvoor met organisaties waarmee de corporatie samenwerkt zoals de Huurders belangenvereniging, de Bewonersraad, wethouders, ambtenaren, zorginstellingen, maar ook met bijvoorbeeld de Stichting Leergeld en Vincentiusvereniging Vught. Ecorys beoordeelde de prestaties op het gebied van de opgave met een 7,2, op het gebied van governance met een 7,3 en naar het vermogen met een 7. De belanghebbenden waardeerden de prestaties van Woonwijze met een 8. Charlotte Beukeboom: “Toen we dat hoorden, sprongen we wel even een gat in de lucht.”
De voorzitter van de visitatiecommissie Maarten Nieland kwam aan het woord op film. Het viel hem op dat Woonwijze duidelijk veranderd is de afgelopen vier jaar. “De corporatie is veel opener en transpanter geworden. Echt een spin in het web van de lokale samenleving. Als het nodig is dan springen ze bij, maar ze willen vooral ook faciliteren.”

Beschikbaarheid
Meer aandacht moet er volgens Maarten Nieland besteed worden aan de beschikbaarheid van woningen in Vught. “In dat opzicht is het goed om te zeggen dat de relatie met de gemeente nu een stuk beter is dan een paar jaar geleden. We hebben daardoor goede hoop dat dat voldoende aandacht krijgt en dat daar ook iets in is te veranderen.”
Wat hem het meest is bijgebleven van de visitatie is het enthousiasme. “Iedereen heeft echt een drive om samen die volkshuisvestelijke opgave waar te maken. Dat enthousiasme wordt ook echt gewaardeerd.”

Het volledige visitatierapport van Woonwijze is hier te lezen.
Het filmpje dat we maakten, ziet u hier: