‘Betaalbaarheid huurwoningen onder druk’

Woonwijze gaat de komende tijd inzetten op betaalbaarheid. Dat bleek gisteren donderdag 27 november tijdens het debat ‘Tegen-Wind-Kracht, de koers van een woningcorporatie in turbulente tijden’ dat de Vughtse woningcorporatie hield in Novalis. Directeur-bestuurder Gerard Velthuizen: “Steeds meer mensen komen in de problemen met het betalen van de huur. Daar moeten wij wat mee.”

Aanleiding voor het debat Tegen-WindKracht was het visitatierapport van Woonwijze. De belangrijkste thema’s hieruit – huurders, financiën en de maatschappelijke omgeving – kwamen aan bod. De gasten waren te spreken over de uitkomst van het onafhankelijke onderzoek naar de gang van zaken bij de corporatie, maar zij signaleerden wel dat er vanaf nu een belangrijke rol voor Woonwijze rond het thema betaalbaarheid in de toekomst is.

Geen woningen voor doorstromers
Zo zei Rico Niesten, directievoorzitter Rabobank ’s-Hertogenbosch en omstreken, dat banken met alle onduidelijkheden in de huidige wetgeving niet of nauwelijks kunnen investeren in de bouw van woningen met een huur tussen de 700 en 1000 euro per maand. “Er zijn voor deze groep mensen weinig woningen in Vught, dat baart ons zorgen”, reageert Charlotte Beukeboom, manager Frontoffice bij Woonwijze.

Bewoners als serieuze gesprekspartner
De mening over in hoeverre woningcorporaties verantwoordelijk zijn voor de leefomgeving, liep bij de sprekers Harrie Crielaars, directeur van Slachtofferhulp Nederland, en Marijke van Iersel van de Woonbond sterk uiteen. Harrie Crielaars vindt dat er, zeker bij een terugtrekkende overheid, voor corporaties een rol is weggelegd in leefbaarheid. Hij prees een initiatief als de Rode Rik. “Investeer in de sociale infrastructuur.” Rob Hulsman, voorzitter van de Huurders Belangen Vereniging, vult aan: “Met een vergrijzende samenleving is het belangrijk aandacht te schenken aan zaken als eenzaamheid en goed bereikbare voorzieningen.”
Marijke van Iersel vindt dat corporaties zich moeten richten op hun kerntaak: het verhuren van woningen voor mensen met een laag inkomen. “Minder franje, terug naar de kerntaak. Daarbij vinden wij dat bewoners een serieuze gesprekspartner moeten worden van gemeente en corporatie.”

Ouderwetse hearings
In het tweede deel van het debat was er veel ruimte om vooruit te kijken. Pim Peels, manager Backoffice bij Woonwijze maakt zich, net als alle sprekers, zorgen over de betaalbaarheid van (huur)woningen. “Die staat onder druk. Als we de huurprijs in de hand willen houden, moeten we andere keuzes maken. Er is dan bijvoorbeeld minder geld voor onderhoud.” Gerard Velthuizen wil hier graag over in gesprek met de huurders zelf. “Ik wil hiervoor begin volgend jaar ‘ouderwetse’ hearings houden.”